Aktuality a zajímavosti


21. 1. 2013 dokončena stránka měsíčních statistik.
23. 3. 2012 spuštěny nové webové stránky.
18. 3. 2012 čidlo pro detekci intenziti slunečního záření bylo instalováno na definitivní místo - střecha kulny, kde není ovlivňováno stromy.
11. 3. 2012 instalováno čidlo vlhkosti půdy v hloubce 10 cm a na provizorní místo přiděláno kalibrované čidlo globálního slunečního záření.
 
3. 2. 2012 naměřena nejnižší teplota vzduchu od začátku měření a to -21.0 °C v 05:23 SEČ společně s nejnižší přízemní teplotou -25.31 °C naměřenou v 05:28 SEČ.

Starší záznamy budou doplněny...

26-27. 8. 2011 po velmi dlouhé době nastala tropická noc. Teplota v 21h byla více než 25 °C a za celou noc neklesla pod 22 °C.
26. 8. 2011 nastal tropický den. Teplota ve 2 metrech nad zemí v 17:05 přesáhla 30.3 °C.

Starší záznamy budou doplněny...

20. 12. 2010 instalace 1-wire teplotního čidla ve 2m a vlhkostního čidla HIH-4021 v radiačním krytu Metcover + čidla globálního slunečního záření.
 
26. 11. 2010 výměna detektoru srážek za vyhřívaný kapacitní, který má daleko vyšší přesnost detekce.
15. 11. 2010 začátek ukládání veškerých dat do databáze.
 
24. 10. 2010 instalace 1-wire teplotních čidel DS18B20 - přízemní teplota, půdní teploty v 5, 10, 20, 50 a 100cm, teplota ve srážkoměru, detektoru srážek a zapojení kabelů k vyhřívání srážkoměru.
17. 10. 2010 instalace nového vysílače pro bezdrátové připojení anemometru a jeho přemístění na konzoli nad štít střechy.
10. 10. 2010 zakopání trubek pro kabely k 1-wire čidlům, detekci srážek, vyhřívání srážkoměru a další.
 
15. 8. 2010 rozšíření meteostanice Davis o nový vysílač pro připojení teplotních a vlhkostních čidel a 4 kusy teplotních čidel, které měří teplotu půdy v 10 a 50 cm, přízemní teplotu a teplotu bazénu.
15. 8. 2010 instalována nová meteorologická stanice Davis Vantage2 Pro.
 
6. 6. 2010 zprovozněna první elektronická meteorologická stanice La-crosse WS3600.